கிளைஞருடன் கதைக்க…

கிளைஞருடன் கதைக்க…    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | July 8, 2007, 5:18 am

என்னடா வெங்காய வாசம் மூக்கத் தூக்கறது? என்று சொல்லிய படியே உள்ளே நுழைந்தான் கிச்சு! வாடா! வா! உன்பேச்சை கேட்டு இருந்த விஸ்டாவ வீசியெறிஞ்சுட்டு குபுண்டு போட்டேன் பாரு எனக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் இணையம்