கிரந்த எழுத்தை நீக்க எளிய ஒருமுறை (கி.பி. 1999)

கிரந்த எழுத்தை நீக்க எளிய ஒருமுறை (கி.பி. 1999)    
ஆக்கம்: நா. கணேசன் | January 1, 2008, 4:52 pm

பேராசிரியர் செ. இரா. செல்வகுமார் (டொராண்டோ, கனடா) அவர்கள் 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கிரந்த எழுத்துக்களைத் தவிர்த்து அயன்மொழிச் சொற்களை எழுத எளிய முறை ஒன்றைத் தமிழ்.நெட்டில் பரிந்துரைத்தார்:http://www.tamil.net/list/1999-09/msg00632.htmlமுனைவர் செல்வாவின் பரிந்துரை கருத்தூன்றிப் பயிலவேண்டிய ஒன்று. 1999-ல் பேரா. செல்வா எழுதிய மடலை இங்கே முற்செலுத்துகிறேன். என் அடுத்த மடல்களில் மேலும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்