காஸ்ட்ரோ பார்வையில் அமெரிக்க நிதி நெருக்கடி

காஸ்ட்ரோ பார்வையில் அமெரிக்க நிதி நெருக்கடி    
ஆக்கம்: கலையரசன் | October 14, 2008, 9:38 pm

சமூகங்களுக்கும், நாடுகளுக்குமிடையிலான வர்த்தகமானது, மனிதர் உற்பத்தி செய்த பண்டங்களினதும், சேவைகளினதும் பரிமாற்றமாக உள்ளது. உற்பத்தி சாதனங்களின் சொந்தக்காரர்கள் லாபத்தையும் தமக்கே உரித்தாக்கி கொள்கின்றனர். முதலாளித்துவ தேசத்தின் தலைவர்களாக வீற்றிருக்கும் இந்த வர்க்கமானது, தாம் வணங்கும் தெய்வமான சந்தையின் மூலம் தமது வளத்தை பெருக்கிக் கொள்கின்றது. ஒவ்வொரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்