காவிரி நீர் பிரச்னை

காவிரி நீர் பிரச்னை    
ஆக்கம்: Badri | February 12, 2007, 11:23 am

காவிரி நதிநீர் ஆணையம் கொடுத்த தீர்ப்பை யாருமே ஏற்கப் போவதில்லை என்பது உறுதியாகிவிட்டது. பகிர்ந்து வாழும் மனப்பான்மை தனி மனிதர்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடும். ஆனால் திடமான அரசியல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நடப்பு நிகழ்வுகள்

காவிரி நீர் பிரச்னை    
ஆக்கம்: bseshadri@gmail.com (Badri Seshadri) | February 12, 2007, 11:23 am

காவிரி நதிநீர் ஆணையம் கொடுத்த தீர்ப்பை யாருமே ஏற்கப் போவதில்லை என்பது உறுதியாகிவிட்டது. பகிர்ந்து வாழும் மனப்பான்மை தனி மனிதர்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடும். ஆனால் திடமான அரசியல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »