காளன் (கேரளா)

காளன் (கேரளா)    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | August 27, 2007, 11:41 am

எனக்குத் தெரிந்து மற்ற குழம்பு வகைகள் இல்லாவிட்டாலும், இந்த மோர்க் குழம்பு மட்டும் எல்லா மாநிலங்களுக்குமென்று பிரத்யேகமாக ஒரு வகை இருக்கிறது. இன்று காளன். மற்றவை அப்புறம். தேவையான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு