கார்த்திகை வடை [திருக்கார்த்திகை]

கார்த்திகை வடை [திருக்கார்த்திகை]    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | November 24, 2007, 4:46 pm

இந்த வடைக்கு என்று எதுவும் தனியாக யாரும் பெயர் வைக்கவில்லை போலிருக்கிறது. கார்த்திகையன்று (மட்டும்) செய்வதால் கார்த்திகை வடை என்றே நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். தேவையான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு