காம்போசிட் - 2

காம்போசிட் - 2    
ஆக்கம்: முரளிகண்ணன் | January 22, 2009, 5:10 pm

பாலிமர் அடிப்படைக்கட்டு(Matrix) காம்போசிட் தற்போது உலகில் அதிக அளவு உபயோகப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது இந்தவகை காம்போசிட்களே. வாகனங்கள், விளையாட்டு உபகரணங்கள், மீன் பிடி தூண்டில்கள், தலை கவசம் (ஹெல்மெட்) என இவை இல்லாத இடமே இப்போது இல்லை எனலாம். வெயிலுக்கு மறைப்பாக போடப்படும் கூரைகளுக்கு இப்போது இவ்வகை காம்போசிட்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறன. பாலிமரில் இரண்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்