காப்பரிசி [ஸ்ரீஜயந்தி]

காப்பரிசி [ஸ்ரீஜயந்தி]    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | September 3, 2007, 9:42 am

இதை அநேகமாக எங்கள் வீட்டில் குழந்தை பிறந்து தொட்டிலிட்டு, பெயர்வைக்கும் நாளிலும் முதல் ஆண்டுநிறைவன்று காதுகுத்தும் நாளிலும் செய்வார்கள். தேவையான பொருள்கள்: பச்சரிசி - 2 கப் வெல்லம் - 2...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு