காந்தியும் கல்விச் செலவும்

காந்தியும் கல்விச் செலவும்    
ஆக்கம்: Badri | July 29, 2008, 3:00 pm

காந்தி இங்கிலாந்துக்குச் சென்று பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற மொத்தம் செலவு செய்தது ரூ. 13,000. அதாவது அன்றைய நாணய மாற்று விகிதத்தில் 1000 பவுண்டுகள். இதில் பயணச் செலவு, கல்விக் கட்டணம், உடை, உணவு, தங்குமிடச் செலவு, கொஞ்சம் டம்பச் செலவுகள் (டான்ஸ் ஆடக் கற்றுக்கொண்டது, தங்கியிருக்கும் வீட்டின் பெண்களை சாப்பிட அழைத்துச் சென்றது என்ற வகையில்).இத்தனைக்கும் பனியாவான காந்தி, தான் செய்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி