காந்திக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் வரலாறு

காந்திக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் வரலாறு    
ஆக்கம்: Badri | September 16, 2007, 11:46 am

ராமச்சந்திர குஹாவின் மேக்னம் ஆபஸ் 'India After Gandhi'. இந்தப் புத்தகத்தை எழுதுவதற்காகவே தான் பிறந்திருப்பதாக அவர் நினைக்கிறார்.சுதந்தர இந்தியாவின் சமகால வரலாற்றை சுமார் 700 பக்கங்கள்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்