காதல் தேசத்தின் எல்லைக் கோடுகள்

காதல் தேசத்தின் எல்லைக் கோடுகள்    
ஆக்கம்: சேவியர் | May 14, 2007, 6:56 am

1 காதலுக்குப் பார்வை உண்டு. காதலும் காதல் சார்ந்தவையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை