காதல் இன்பம்: Bryan Adams - Everything I do, I do it for you!

காதல் இன்பம்: Bryan Adams - Everything I do, I do it for you!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | October 29, 2007, 12:52 am

நீங்க முதல் முதலில் கேட்ட மேல்நாட்டு இசை என்ன-ன்னு ஞாபகம் இருக்கா? - அதுவும் அதை மிகவும் ரசித்துக் கேட்டு, மீண்டும் மீண்டும் கேட்ட முதல் அனுபவம் என்னன்னு சொல்லுங்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை