காதலும் க்ரைமும் - by Dreams

காதலும் க்ரைமும் - by Dreams    
ஆக்கம்: TKB Gandhi | March 26, 2008, 12:01 pm

ஒரு பொருள் இருப்பதை விட இல்லாமிலிருப்பது கனமாகாது எனும் விஞ்ஞானகூற்றை உடைத்தெறிந்தது.. நீ விட்டு சென்று போன என் இதயம்.. -Dreams ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை