காட்டு வளம்,கனிம வளம் அப்புறம் மனித வளம்

காட்டு வளம்,கனிம வளம் அப்புறம் மனித வளம்    
ஆக்கம்: கல்வெட்டு | January 5, 2009, 4:59 pm

கார்ப்போரேட் நிறுவனங்களில் காணப்படும் Human Resources (HR) என்னும் ஒரு குப்பைக்குச் சமமான துறை, ஆளை வேலைக்கு எடுப்பதும், தேவையில்லாத போது அவர்களை தூக்கி எறிவதுமான Hiring & Firing துறையாகவே இருக்கிறது. கண்துடைப்பிற்காக சும்மா சில குஜ்ஜால் விளையாட்டுகளை எப்போவாவது நடத்தி முட்டையிடும் லாகான் கோழிகளை குஷிப்படுத்தி வைக்கிறது.ஒரு காலத்தில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட நூற்பாலைகள், கரும்பு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பணி