காசோலையின் கண்கள்

காசோலையின் கண்கள்    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | March 7, 2008, 8:12 am

சற்றுத் தள்ளிதேதி இடப்பட்டிருக்கும்இந்த காசோலையைஉடனே வங்கியில்போட முடியாது சத்தம் குறைத்துள்ளேன்கோரிக்கைகளை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்என் நாள் பதற்றத்தைப்பார்த்தபடிகண்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை