காங்கோவை விழுங்கிய பெல்ஜிய பூதம்

காங்கோவை விழுங்கிய பெல்ஜிய பூதம்    
ஆக்கம்: கலையரசன் | April 13, 2009, 11:23 pm

(ஆப்பிரிக்கர்கள் கண்டுபிடித்த இருண்ட ஐரோப்பா - 2)ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் வரைபடத்தை ஒருமுறை பார்த்தீர்களானால், தேச எல்லைகள் பென்சிலால் கோடு கீறியது போல இருக்கும். உண்மையில் அப்படித்தான் ஐரோப்பிய வல்லரசுகள் ஆப்பிரிக்காவை தமக்குள் பங்கு பிரித்துக் கொண்டார்கள்! 19 ம் நூற்றாண்டில், ஐரோப்பாக் கண்டத்தில் தேசிய அரசுகள் உருவாக ஆரம்பித்திருந்தன. அப்போதெல்லாம் காலனிகள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்