கஸ்கூட்டா!

கஸ்கூட்டா!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | November 22, 2007, 6:21 am

அப்போது ஆறாம் வகுப்பு படித்துகொண்டிருந்ததாக நினைவு. அறிவியல் பாடம் நடத்திக் கொண்டிருந்த ஆசிரியர் ஒட்டுண்ணித் தாவரங்களை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ஒட்டுண்ணித் தாவரங்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்