கவிதை : விதைக்குள் ஒளிந்தவை

கவிதை : விதைக்குள் ஒளிந்தவை    
ஆக்கம்: சேவியர் | July 7, 2008, 5:01 am

ஆயிரம் மைலுக்கு அப்பால் இருந்தாலும் என் குரல் கேட்பாய் என்று சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்  யாரேனும் சொல்லியிருந்தால் அவனுக்குப் பைத்தியக்காரப் பட்டம் கிடைத்திருக்கும். எங்கே இருந்தாலும் பார்த்துக் கொண்டே பேசலாம் என கடந்த நூற்றாண்டின் முதல் படியில் யாரேனும் முனகியிருந்தால், மனநிலை மருத்துவமனை அவனை அனுமதித்திருக்கும். பூமிக்கு வெளியே போய் பூமியை படமெடுப்பேன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: