கவிதை : வாழ்வின் மகத்துவம்

கவிதை : வாழ்வின் மகத்துவம்    
ஆக்கம்: சேவியர் | July 28, 2008, 6:24 am

அடுத்தவர் வாழ்க்கை அமைதியாய் கழிவதாகக் கருதிக் கொள்கிறது ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையும். ஒப்பீடுகளின் உரசல்களால் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன உறவுகளின் காப்பீடுகள். அழுகையையும் இயலாமையையும் புதைக்க எல்லோரும் தேடுகின்றனர் சதுர அடிகளில் சில அறைகள். திரைச் சீலைகளும் தாழிட்ட சன்னல்களும் மம்மிகளை உள்ளுக்குள் நிறைத்து பூங்காக்களை வாசல் வழியே அனுப்பிக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை