கவிதை : மொட்டுக்கு மலர் வளையம்

கவிதை : மொட்டுக்கு மலர் வளையம்    
ஆக்கம்: சேவியர் | September 5, 2008, 6:29 am

கருக் கலைப்பு மனிதாபிமானச் சிதைவுகளில் நடந்தேறும் படு கொலை. குற்றமில்லாத ஓர் வெள்ளைப்புறாவை வேங்கை வேட்டையாடும் வலி. முளை விடும் வரை விதைகளைத் தூவிவிட்டு தலை கொய்வது தகாத அறுவடையில்லையா ? தொப்புழ்கொடியில் மழலைக்கு தூக்குத் தண்டனையா ? பன்னீர்க் கடலில் பச்சிளம் பாலகர்க்கு கருணைக்கொலையா ? எந்தத் தராசுத் தட்டில் இதை நியாயப் படுத்துகிறீர்கள் ? அனாதைக் குழந்தைகளோடா...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம் மனிதம்