கவிதை : தூரிகையுடன் ஒரு காரிகை

கவிதை : தூரிகையுடன் ஒரு காரிகை    
ஆக்கம்: சேவியர் | August 20, 2008, 5:37 am

யாரடி நீ. எப்போதேனும் என் கனவுக் கட்டிலில் வந்தமர்கிறாய். தூரிகை தொட்டெடுத்து முத்தச்சாயம் பூசி என்னை நித்திரைத் தொட்டிலில் விட்டுச் செல்கிறாய். கனவுகளில் பேருந்துகள் நகர்ந்தால் நீ பயணியாகிறாய், நதி நடந்தால் ஈரமாய் ஓர் ஓரமாய் கரையேறுகிறாய். அலுவலகக் கனவுகளில் நீ எப்போதேனும் எட்டிப் பார்த்துச் செல்கிறாய், கடற்கரைக் கனவுகளில் சிலநேரம் மணல் கிளறி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை