கவிதை : சாயம் பூசா சம்பா அரிசி !

கவிதை : சாயம் பூசா சம்பா அரிசி !    
ஆக்கம்: சேவியர் | October 21, 2008, 1:10 pm

கவலைகளின் மீது கல்லெறியக் கற்றுக் கொண்டேன். நேற்றுவரை என் இதயத்துக்குள் விழுந்த இனிய நிகழ்வுகளை ஒதுக்கிவிட்டு சோகத்தை மட்டுமே ஓட விட்டிருந்தேன் மனதின் பாதைகளில். புரிந்து விட்டது… வாழ்க்கை என்பது கவலை ஆணிகளால் நெய்யப்படும் சவப்பெட்டி அல்ல. அதோ அந்த நீள் கடலின் சிறு துளி நான்… இதோ இந்த மணல் மேட்டின் ஒரு அணு நான்… என் கரங்களின் ரேகையைப் பிடுங்கி விட்டு பூமத்திய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை கவிதை