கவிதை : கடவுளும் மனிதனும்

கவிதை : கடவுளும் மனிதனும்    
ஆக்கம்: சேவியர் | August 28, 2008, 1:43 pm

        கடளாகும் கனவில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறான் மனிதன் மனிதனாகி மண்ணில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் கடவுள். ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: