கவிதை : ஒரு நண்பனுக்கு…

கவிதை : ஒரு நண்பனுக்கு…    
ஆக்கம்: சேவியர் | July 24, 2008, 1:33 pm

உனக்கு நான் அனுப்பிய கண்ணீர்த் துளிகளை உப்புத் தயாரிக்க நீ உபயோகித்துக் கொண்டாய். இருட்டில் நடந்துகொண்டே உன் நிழல் களவாடப்பட்டதாய் புலம்புகிறாய் பாறைகளில் பாதம் பதித்துவிட்டு சுவடு தேடி சுற்றிவருகிறாய். நீ பறக்கவிடும் பட்டத்தின் நூலறுந்ததை மறந்துவிட்டு வாலறுந்ததற்காய் வருந்துகிறாய். முதுமக்கள் தாழிக்குள் மூச்சடக்கி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை