கவிதை : ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம் அறியாமை

கவிதை : ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம் அறியாமை    
ஆக்கம்: சேவியர் | September 4, 2008, 1:52 pm

உன்னிடமிருக்கும் ஆடைகளின் நிறங்களும் வடிவங்களும் எனக்கு அத்துப்படி. எந்த தினங்களில் நீ எந்த ஆடை அணிவாய் என்பதையும் எந்த ஆடைக்கு எந்த காதணி அணிவாய் என்பதையும், எந்தக் காதணிக்கு எந்தக் காலணி அணிவாய் என்பதையும், துல்லியமாய்ச் சொல்லிய காலங்கள் உண்டு. நீண்ட வருடங்களுக்குப் பின் ஆக்ரோஷிக்கும் ஆனந்தத்துடன் உனக்குத் தொலை பேசுகையில். குழந்தை அழுகிறது பிறகு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை