கவிதை : அருகிருக்கும் மௌனம்

கவிதை : அருகிருக்கும் மௌனம்    
ஆக்கம்: சேவியர் | October 3, 2008, 2:44 pm

எத்தனை விலையுயர்ந்த வாழ்த்து அட்டை அனுப்பினாலும் உன் விரலெழுதிய வரிகளைத் தான் திரும்பத் திரும்ம வாசித்துச் சிலிர்க்கும் மனம். ஏதும் எழுதாமல் நீ அனுப்பும் பகட்டு அட்டையை விட நீ ஏதேனும் கிறுக்கி அனுப்பும் தபால் அட்டை மிக அழகு. அழகழகாய் அடுக்கி வைத்து நீ அனுப்பும் பூங்கொத்தை விட உன் சீண்டல் பூக்கவைக்கும் பூக்கள் கொள்ளை அழகு. தொலைபேசியில் ஒலிக்கும் உன் குரலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை