கவிஞர் இ.முருகையன் (23-04 -1935 - 27 -06 -2009)

கவிஞர் இ.முருகையன் (23-04 -1935 - 27 -06 -2009)    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | June 28, 2009, 2:38 am

http://tamilgarden.blogspot.com/2009/06/blog-post.htmlதேசிய கலை இலக்கியப் பேரவையின் தலைவரும் ஈழத்தின் தலைசிறந்த கவிஞர்களுள் ஒருவருமான இ. முருகையன் அவர்களது பிரிவுச் செய்தி தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவையைப் பெருந் துயரில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவையின் தொடக்கத்திலிருந்து அதற்குத் துணையாயிருந்து இளம் படைப்பாளிகளை நெறிப்படுத்தி ஊக்குவித்ததில் அவரது பங்களிப்பு மிகப் பெரிது. தேசிய கலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: