கவலையில என்னத்தை எழுத........... இதைக் கட்டாயம் ஒருக்கா வாசியுங்கோ

கவலையில என்னத்தை எழுத........... இதைக் கட்டாயம் ஒருக்கா வாசியுங்கோ    
ஆக்கம்: செல்லி | October 21, 2008, 10:53 am

உண்மையில் வன்னியில் அங்கே என்ன நடந்துகொண்டிருக்கு எண்டதைஅறியமுடியாமல் ஒரே கவலையாக்கிடக்கு.குமுதத்தில வந்த இந்த சி.டி காட்சிகளை வாசிச்சுப் பாருங்கோ கண்ணீர்தான் வருகுது.வன்னி நில வான்பரப்பு. இலங்கை விமானப்படையின் `கிபீர்' போர்விமானம் ஒன்று செங்குத்தாய் மேலே எழுகிறது. அதிலிருந்து மூன்று குண்டுகள் மண்ணை முத்தமிட விரைகின்றன. அதைப் பார்த்து பதறியபடி ஓடும் தமிழ்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் சமூகம் அரசியல்