களநிலவரங்களும் மக்கள் ஆதரவும்

களநிலவரங்களும் மக்கள் ஆதரவும்    
ஆக்கம்: கொழுவி | July 16, 2007, 9:34 pm

நான் எழுதவிருக்கும் விபரம் அவருக்குத் தெரியாததல்ல. இன்னும் சொல்லப்போனால் இதனை நான் அவருக்குத் தனியே எழுதியிருக்க முடியும். அதை அவரும் விரும்பக்கூடும். எனினும் இது அவருக்கான பதில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்