கல்லூரித்தோழி..

கல்லூரித்தோழி..    
ஆக்கம்: நிலாரசிகன் | May 16, 2008, 6:47 am

கல்லூரிக்காலத்தில்எப்போதும் என்னுடனிருந்தாய்..தேர்வுகளில் நான் தேர்ச்சிபெறகோயில்களில் தவமிருந்தாய்...தோற்றபோதெல்லாம் தோள்தந்துஉற்சாகமூட்டும் தென்றலாயிருந்தாய்...கல்லூரியின் கடைசிநாளில்உணவருந்தாமல் கண்ணீர்சிந்தும்சிலையாகியிருந்தாய்...வருடங்கள் பல கடந்துவிட்டபின்ஒரு ரயில்நிலையத்தில்உன்னைச்சந்திக்கிறேன்...என் நலம் விசாரித்து,கைக் குழந்தையுடன்கணவன் பின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை