கல்லுக்கும் கூட இதயம் உண்டுங்க...

கல்லுக்கும் கூட இதயம் உண்டுங்க...    
ஆக்கம்: Sumathi. | January 17, 2008, 1:13 pm

அட இத பாருங்க கல்லு கூட pray பண்ணுதாம். நிஜமாவே நல்லா தான்இருக்கு.... Even Rocks Pray! – Visual Tilt your head to the left to see the picture. You will be amazed at what you see. Look at the entire length of the picture......Way to...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்