கல்யாணம் பண்ணிப்பார் - டவுசர் கிழியும், தாவூ தீரும்!! :-(

கல்யாணம் பண்ணிப்பார் - டவுசர் கிழியும், தாவூ தீரும்!! :-(    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | October 11, 2007, 6:03 am

கிருஷ்ணன் எப்போதும் சிரித்துக் கொண்டே இருப்பான். நாகேஷைப் போல ஒல்லியான வெடவெட தேகம்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: