கல் நதி

கல் நதி    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | July 15, 2008, 3:57 pm

வார்த்தைகளை மாற்றிப்பாடுகிறது குழந்தைகுழந்தையின் பாடலில்தன்னைப் புதிதுசெய்து கொள்கிறது கவிதை ----------பிரசாதம் வாங்கியசிறுவனிடம்கும்பிட்ட சாமியின்பெயர் தெரியுமா கேட்டேன்எனக்கு பசிக்குது சாமிசொல்லியபடியே ஓடினான் -----------உள் உளிபாயநகர்கிறதுகல் நதி ------------ தான் வரைந்த கடலில்நேற்றுப் பார்த்த கடல்இருக்கிறதாகேட்டாள் சிறுமிஅவள் நீலக் கோடுகளிலிருந்துஎம்பிக் குதித்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை