கலைஞரிடம் எனக்கு பிடிக்காத குணம்!

கலைஞரிடம் எனக்கு பிடிக்காத குணம்!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | July 17, 2007, 10:26 am

எட்டு விளையாட்டு, ஆறு விளையாட்டு, சுடர் விளையாட்டு என்று ரவுண்டு கட்டி விளையாடி வரும் தமிழ் வலையுலகுக்கு புதுகும்மி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தொடர்வினை (meme)