கலாநிதி, அழகிரி, தொழில் ஒழுக்கம்

கலாநிதி, அழகிரி, தொழில் ஒழுக்கம்    
ஆக்கம்: Badri | June 15, 2008, 7:41 am

நல்ல குடியாட்சி முறை அமையாத நாடுகளில், சில தொழிலதிபர்கள் தங்களது அரசியல் உறவுகளை பலமாகக் கொண்டு தொழில் சாம்ராஜ்யத்தைக் கட்டமைப்பார்கள். போட்டி நிறுவனங்களை வளரவிடாமல் செய்ய, சட்டபூர்வமான முறைக்கு அப்பால், மிரட்டல், அடிதடி, பொய் வழக்குகள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவார்கள்.இந்தியா அப்படிப்பட்ட நாடுகளில் ஒன்று. ஆனால் இங்கே அரசியல் முறையில் கடந்த சில வருடங்களில் பல நல்ல...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வணிகம் ஊடகம்