கற்களின் காவியம் - எல்லோரா - 5

கற்களின் காவியம் - எல்லோரா - 5    
ஆக்கம்: யாத்திரீகன் | January 13, 2008, 3:28 pm

நம் நாட்டிலேயே உள்ள கலைச்செல்வங்களை பலரும் அறியும் வகையில் பகிர்ந்து கொள்ளும் தொடர்களில் , எல்லோரா குகைச்சிற்பங்களைப்பார்த்தோம். பல நாள் கழித்து மீண்டும் இந்த தொடரை தூசி தட்டி , அடுத்த தொடருக்கான வழி வகுக்க வேண்டிய நேரம் இது.இதன் முந்தைய பகுதிகள் இங்கே ...முதல் பகுதி இரண்டாம் பகுதி மூன்றாம் பகுதி நான்காம் பகுதி இதற்கு முன் சிவனின் ருத்ர தாண்டவத்தை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »