கற்களின் காவியம் - எல்லோரா - 3

கற்களின் காவியம் - எல்லோரா - 3    
ஆக்கம்: யாத்திரீகன் | December 9, 2007, 8:44 pm

எல்லோராவின் குகைகளில் , இந்த குகை மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்ததாய் கருதுகிறேன் .. காரணம்.. நான் இப்பொழுது சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் சிலைகளின் அளவை பார்த்தீர்கள் , அப்படியானால் இவை செதுக்கப்பட்டிருக்கும் / குடையப்பட்டிருக்கும் குகையின் அளவை கற்பனை பண்ணிப்பாருங்கள் ... இருப்பதிலேயே மிக மிக பிரமாண்டமாய் இருக்கும் குகை இது. இதிலிருக்கும் சிலைகளும் குகையின் உயரத்திற்கேற்ப ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் பயணம்