கற்களின் காவியம் - எல்லோரா - 2

கற்களின் காவியம் - எல்லோரா - 2    
ஆக்கம்: யாத்திரீகன் | December 9, 2007, 2:44 pm

மேலும் சில எல்லோரவின் மிக அழகான சிலைகளை பற்றிய படங்களும் குறிப்புகளையும் பதிவதாக சொல்லியிருந்தேன், இதோ அதன் தொடர்ச்சி .... பகுதி ஒன்று - 1 இங்கே இங்கே நாம் அடுத்து பார்க்கப்போவது "சிவனின் கையிலை மலை தூக்கும் நிகழ்ச்சி". சிவனின் ருத்ரதாண்டவத்தின் நேர் எதிரே அமைந்திருக்கும் சிலை இது. உருவத்திலும், பிரமாண்டத்திலும்,நுணுக்கத்திலும் முந்தின சிலைக்கு சற்றும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் பயணம்