கறுப்பினப் பேரழகியின் கிறிஸ்தவ சாம்ராஜ்யம்

கறுப்பினப் பேரழகியின் கிறிஸ்தவ சாம்ராஜ்யம்    
ஆக்கம்: கலையரசன் | June 3, 2009, 3:10 pm

ஆப்பிரிக்கர்கள் கண்டுபிடித்த இருண்ட ஐரோப்பா - 8ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில், எந்தவொரு ஐரோப்பிய வல்லரசாலும் காலனியாக்கப்படாத ஒரேயொரு நாடு எத்தியோப்பியா. 1896 ம் ஆண்டு, காலனிய விஸ்தரிப்புக்காக இத்தாலி நடத்திய போரில், எத்தியோப்பியப் படைகளிடம் அவமானகரமான தோல்வியை சந்தித்தது. துப்பாக்கிகள், பீரங்கிகள் போன்ற நவீன ஆயுதங்களை ஏந்தியிருந்த இத்தாலி இராணுவம், வாள், அம்பு-வில், போன்ற...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: