கர்னாடக இசை, 100 வயலின், ஒரு வெஸ்டர்ன் பீட்!

கர்னாடக இசை, 100 வயலின், ஒரு வெஸ்டர்ன் பீட்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | May 29, 2007, 2:59 am

மதுரையில் கைவண்டி இழுப்பவர்கள்/மிதிப்பவர்கள் (ரிக்ஷாகாரர்கள்) எல்லாரும் சேர்ந்து, ஒரு கர்னாடக இசைப் பாடகரிடம்,எங்களுக்காக இதைப் பாடுங்களேன் என்று கேட்டார்கள்.வியப்பாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை