கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை - 160 ஆண்டுகள்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை - 160 ஆண்டுகள்    
ஆக்கம்: மருதன் | December 16, 2008, 7:08 am

வெளிவந்து 160 ஆண்டுகள் கழிந்துவிட்டன. என்றாலும் மீண்டும் மீண்டும் விவாதிக்கப்படுகிறது. கொண்டாடப்படுகிறது. எதிர்க்கப்படுகிறது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை. முதலில் வெளிவந்தது 1848ம் ஆண்டில். ஜெர்மன் மொழியில் எழுதப்பட்ட இந்த அறிக்கை பெர்லினில் வெளியிடப்பட்டது. இரண்டு ஆண்டுகளில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு பல்வேறு மொழிகளில் பல்வேறு பதிப்புகள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு