கமிட் ....வித் நிமிட்ஸ்...

கமிட் ....வித் நிமிட்ஸ்...    
ஆக்கம்: கண்மணி | July 5, 2007, 2:58 pm

இந்த நிமிட்ஸ் வந்தாலும் வந்துச்சி அம்புஜம் மாமி அலம்பல் தாங்கலை.'தங்கமணி மாமாவுக்கு கெய்டு போஸ்ட் கெடச்சிருக்குடி'ஏதோ பிரதீபா பாட்டிலுக்கு பதிலா இவரப் பிரசிடெண்ட்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை