கனேடிய உயர்பரிசு பெறும் ஈழத்தமிழர் பாட்ரிக் செல்வதுரை

கனேடிய உயர்பரிசு பெறும் ஈழத்தமிழர் பாட்ரிக் செல்வதுரை    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | April 13, 2007, 8:03 pm

2007ம் ஆண்டுக்கான கில்லம் பரிசு மான்ரியல் Mcgill பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பாட்ரிக் செல்வதுரைக்கு வழங்கப்படுகிறது. வருடாவருடம் ஐந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் நபர்கள்