கந்தன் காப்பாற்றப்பட்டான் ! (சிறுகதை)

கந்தன் காப்பாற்றப்பட்டான் ! (சிறுகதை)    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | November 30, 2007, 7:04 am

கந்தன் சிறுவயதில் இருந்தே பக்திமான், எதை செய்தாலும் அம்மாவிடம், அப்பாவிடம் சொல்கிறானோ இல்லையோ, மனதிற்குள் கடவுளுக்கும், அந்த சாமியாருக்கும் சொல்லாமல் செய்வதே இல்லை."அப்பா,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை