கந்த சஷ்டி - 6: திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில்நாதன் அரசாங்கம்!

கந்த சஷ்டி - 6: திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில்நாதன் அரசாங்கம்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | November 15, 2007, 5:00 am

திருச்சீரலைவாய் அப்படிங்கிற ஊருக்குப் போய் இருக்கீங்களா? - இல்லியே அது எங்கப்பா இருக்கு?அட, என்னங்க கடல் கொஞ்சும் செந்தூர்-ன்னு சொல்லுவாங்களே!ஓ...திருச்செந்தூரைச்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்