கதையின் பயணங்கள்

கதையின் பயணங்கள்    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | December 9, 2007, 1:38 pm

ரயில் பயணத்தை அழகாக்கியவர்கதை சொல்லிக்கொண்டே வந்தார்ஒப்பனைக் கலப்பில்லாதஅவர் சொற்களிலிருந்துவெளியான உயிர்எங்களோடு பயணம்செய்வது போலிருந்ததுமலைக்குகை தாண்டியது ரயில்சத்தமிட்டபடிகதையை சீக்கிரம்முடித்து விடுவீர்களா என்றேன்நான் இறங்குவதற்கு முன்பாநீங்கள் இற்ங்குவதற்கு முன்பாயோசனைகளை கண்ணில்குவித்தபடி கேட்டார்அவரும் நானும்இறங்கிய பின்னும்கதை தொடர்ந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை