கதை கதையாம் காரணமாம்- ராமாயணம் பகுதி 11

கதை கதையாம் காரணமாம்- ராமாயணம் பகுதி 11    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | April 10, 2008, 1:56 pm

நேற்றுக் கிடைக்காத அருணகிரிநாதரின் ராமாயணத்தில் வில் முறிந்தது பற்றிய பாடல் கீழே தந்திருக்கிறேன். திரு புஷ்பா ராகவன் அவர்கள் தான் கண்டுபிடித்துக் கொடுத்தார். அவருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. திருவிடைக்கழி, திருப்புகழில் 799-ம் பாடல் இது. திருவிடைக்கழியிலேயே தேடியும் நேற்றுக் கண்ணில் படாமல் போய் விட்டது! :(//அரன ரிப்பிர மர்கள்முதல் வழிப டப்பிரி யமும்வர அவர வர்க்கொரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை