கதை கதையாம் காரணமாம் ராமாயணம் - பகுதி 7

கதை கதையாம் காரணமாம் ராமாயணம் - பகுதி 7    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | April 1, 2008, 8:09 am

தசரத மன்னனின் சபை. மன்னனின் மந்திரி பிரதானிகள் வீற்றிருக்கின்றனர். அரச குமாரர்களின் திருமணம் பற்றியப் பேச்சு வார்த்தைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் வேளை. அப்போது வாயிலில் வந்தார் விசுவாமித்திர முனிவர். இவரும் ஒரு அரசனாக வாழ்ந்து விட்டுப் பின்னர் முனிவராக மாறியவரே. வசிஷ்டருடன் ஏற்பட்ட சொந்தப் பகையால் தாமும் ஒரு ரிஷியாக மாற உத்தேசித்துக் கடுந்தவங்கள் செய்து பின்னர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை