கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சியான கணினித்திரையைப் பெற

கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சியான கணினித்திரையைப் பெற    
ஆக்கம்: தமிழ்நெஞ்சம் | April 18, 2009, 12:13 am

நள்ளிரவு வரை கணினியே கதியென்று இருப்பவர்கள் தங்களது கண்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதற்காக, கணினித்திரையின் ஒளியின் அளவை அவ்வப்போது கூட்டி / குறைக்கும் வழக்கமுடையவர்களாக இருப்போம்.Contrast, Brightness என்று சொல்வார்கள். அந்த விசைகளை கணினித் திரையான LCD / CRT Monitor ல் அவ்வப்போது சரிசெய்வோம்.பல நேரங்களில் வேலையின் ஆதிக்கத்தில் மெய்மறந்து கண் எக்கேடு கெட்டால் எனக்கென்ன? இந்த நிரலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்