கண்ணன் வருவான், கதை சொல்லுவான் பகுதி 2

கண்ணன் வருவான், கதை சொல்லுவான் பகுதி 2    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | December 6, 2008, 9:43 pm

முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதில் யாதவர்கள் என்பவர்கள் யார் என்பதும், ஆரிய வர்த்தம் என்று சொல்லப் படுவது பற்றியும், ஆரியர்கள் பற்றியுமே. ஆரியர்கள் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை மட்டுமே இன்று சுட்டிக் காட்டுவது போல் உண்மையில் இருந்தது இல்லை. இமயத்துக்குத் தெற்கே, விந்தியத்துக்கு வடக்கே உள்ள சில பகுதிகளே ஆரிய வர்த்தம் என்று அழைக்கப் பட்டது. கிழக்கே உள்ள...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: